O nas

plakat pl

Polskie Towarzystwo Carla Orffa powstało w 1994 roku z inicjatywy Urszuli Smoczyńskiej.

Celem Towarzystwa jest propagowanie kształcenia muzycznego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez ogólne wychowanie estetyczne zgodnie z duchem czasu przy jednoczesnym włączeniu rozwijania idei Carla Orffa.

Cele Towarzystwa są realizowane poprzez:

– kształcenie i dokształcanie nauczycieli, wychowawców, fachowców pedagogiki specjalnej oraz pracujących we wszystkich dziedzinach kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych.
– przeprowadzanie kursów, odczytów, seminariów i innych imprez, które służą wymianie informacji, kształceniu i dokształcaniu.
– organizowanie i prowadzenie zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
– współpracę z instytucjami, instytutami, związkami i prywatnymi osobami w kraju i za granicą, które poświęcają się podobnym celom i zadaniom, szczególnie z Instytutem Orffa w Salzburgu i ze stowarzyszeniami „Orff-Schulwerku” w innych krajach i z Fundacją Carla Orffa w Monachium.
– docieranie z zajęciami do dzieci i osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.


 

Aktualności

„Kobiece przestrzenie w muzyce. Głos, ruch i improwizacja jako formy ekspresji”
– to zaproszenie od Katarzyny Foreckiej – Waśko
do
LABORATORIUM EDUKACJI MUZYCZNEJ.
MIEJSCE – POZNAŃ, TERMIN – 16 MAJA 2022.
Szczegóły znajdziesz TU.