O nas

 

 

Aktualności

Kurs Carla Orffa pt.: „CZAS NA ZMIANY.” 

Termin  6-7 kwietnia 2024 r. Sobota 10:00 – 19:00, Niedziela 9:00 – 13/14:00

Miejsce kursu – Warszawa, Przedszkole nr 433, ul. Rydygiera 8a, (tam, gdzie był kurs jesienny)

Koszt kursu – 500 zł. Faktury jak zawsze wystawiamy.

Osoby prowadzące:

  • OLIVIA KACZYŃSKA – Wydźwięki Kreatywności: warsztaty Orffa z Improwizacją głosem i nie tylko
  • MALINA SARNOWSKA– Jaka dziś pogoda? – o zjawiskach meteorologicznych, nastrojach i słuchaniu muzyki
  • MARTA ZINSERLING – (ze Stowarzyszenia W GRUNCIE RUCHU) – Warsztaty ruchowe
  • MARZENA CHMIELARZ – BOROWIEC – Zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci.

W cenie kursu są zajęcia, mini-kawiarenka, sobotni posiłek regeneracyjny.
Liczba miejsc jest ograniczona, bo pracować będziemy tylko w dwóch 
30-osobowych grupach.

Zawiadomienie!!!


 

Polskie Towarzystwo Carla Orffa powstało w 1994 roku z inicjatywy Urszuli Smoczyńskiej.

Celem Towarzystwa jest propagowanie kształcenia muzycznego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez ogólne wychowanie estetyczne zgodnie z duchem czasu przy jednoczesnym włączeniu rozwijania idei Carla Orffa.

Cele Towarzystwa są realizowane poprzez:

– kształcenie i dokształcanie nauczycieli, wychowawców, fachowców pedagogiki specjalnej oraz pracujących we wszystkich dziedzinach kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych.
– przeprowadzanie kursów, odczytów, seminariów i innych imprez, które służą wymianie informacji, kształceniu i dokształcaniu.
– organizowanie i prowadzenie zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
– współpracę z instytucjami, instytutami, związkami i prywatnymi osobami w kraju i za granicą, które poświęcają się podobnym celom i zadaniom, szczególnie z Instytutem Orffa w Salzburgu i ze stowarzyszeniami „Orff-Schulwerku” w innych krajach i z Fundacją Carla Orffa w Monachium.
– docieranie z zajęciami do dzieci i osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.