Urszula Smoczyńska

Pani UlaURSZULA SMOCZYŃSKA – muzyk, pedagog, metodyk, szczególnie koncepcji wychowania muzycznego Carla Orffa, autorka podręczników do muzyki i licznych publikacji wspomagających nauczycieli przedszkoli, założycielka Polskiego Towarzystwa Carla Orffa.

Urszula Smoczyńska pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. W programie telewizyjnym Domowe Przedszkole zrealizowała ponad pięćset audycji. Ma na swym koncie również ponad dwieście audycji radiowych. Napisała wiele artykułów do czasopism Wychowanie w Przedszkolu oraz Wychowanie Muzyczne.

Jest nie tylko lubiana przez dzieci i nauczycieli, ale rozpoznawana i ceniona jako wybitny twórca metod wychowania przez muzykę.

Za swoją wspaniałą i ogromną pracę została odznaczona Orderem Uśmiechu, nagrodą przyznawaną przez dzieci, a 2004 otrzymała medal Pro Merito, nadawany corocznie przez Orff Schulwerk Stiftung w Monachium za zasługi w dziedzinie krzewienia systemu Orffa.

W październiku 2015 roku została uhonorowana przez Wydawnictwo Pani Twardowska Statuetką „Bursztynowe Nutki”. Wydawnictwo przyznało tę nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji muzycznej oraz za niezwykle twórczy, pełen pasji i zaangażowania sposób umuzykalniania dzieci i młodzieży.

W marcu 2008 roku w dwumiesięczniku Wychowanie Muzyczne ukazał się artykuł Urszuli Smoczyńskiej pt.: Moja przygoda z Orffem. Czy wszystko stało się przypadkiem? Zachęcamy do lektury.

Urszula-Smoczynska

pobierz dokument