Sekreterz

Magdalena Gaj-Nowicka – kulturoznawca, animator kulturowy zabaw dla dzieci.
Ukończyła szkołę muzyczną I st. w klasie gitary klasycznej jak również VILO w klasie Teatralno-Filmowej.

Jako wokalistka współpracowała z zespołem Leafless Tree, Waveless, Get Lucky. Od 2015 r. z powodzeniem prowadzi własną działalność – tworząc markę BERGAMUTKA (www.bergamutka.pl), w ramach której realizuje autorskie zajęcia edukacyjno-artystyczne tj. twórcze warsztaty muzyczne, plastyczne, sensoryczne oraz koncerty z muzyką na żywo. Zajęcia realizuje w przedszkolach, Domach Kultury oraz klubokawiarniach dla dzieci oraz w projektowych przedsięwzięciach edukacyjnych i animacyjnych. Sekretarz zarządu Polskiego Towarzystwa Carla Orffa, Członek Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona, absolwentka Kursu Gordonowskiego I stopnia „Imrowizuję czyli audiuję” – przygotowującego do prowadzenia edukacji muzycznej małego dziecka. Certyfikowana trenerka Pomelody ( ukończony kurs Pomelody Masterclass w zakresie rozwijania potencjału muzycznego małego dziecka).